Holzschnitt Grafik Malerei

Ida Oelke

Ohne Titel (101)

Acryl auf Leinwand, 2018

800x800 mm

Fremd

Acryl auf Leinwand, 2019

600x800 mm

Rück-Sicht

Acryl auf Leinwand, 2019

700x600 mm

Stillleben Jahreswechsel

Acryl auf Leinwand, 2021

700x600 mm

Der Einkauf 

Acryl auf Pappe, 2021

800x600 mm

T-4-Two

Acryl auf Jute, 2021

800x1000 mm

Mal oben - mal unten

Acryl auf Leinwand, 2021

800x1000 mm